De laagst mogelijke prijs 

prijs op maat

Hoe garanderen wij dat?

We monitoren dagelijks de prijzen van onze belangrijkste variabele kostencomponenten; de Kartonprijs en het transporttarief. Om uw Doos op maat qua prijs aantrekkelijk te houden, bewaken we continue de prijsontwikkeling. Met onze volautomatische rekentool kunnen we dit ook razendsnel doorvoeren en pakt u het voordeel. 

Open Kartonprijs configuratie-instellingen

Welke kosten maken de prijs van uw doos?

Kartonprijs 

De prijs van karton is dé belangrijkste component in de prijs voor uw doos. Met onze kartonleverancier hebben wij strakke afspraken gemaakt hoe om te gaan met prijsveranderingen in de markt voor karton. We volgen hier de EUWID prijs als basis. Op de basis van deze openbare en onafhankelijke inkoopprijs tool bepalen we de prijs die wij doorberekenen in uw doos. Deze informatie is naast betrouwbaar ook controleerbaar. Transparanter kunnen we het niet maken. Daalt de prijs, daalt direct uw doosprijs. Andersom werkt dit natuurlijk ook door. 

Open Transport configuratie-instellingen

Transport

een andere belangrijke kostencomponent is het transport van uw doos. Met onze huistransporteur hebben we goede afspraken gemaakt over het bezorgen van jouw bestelling. We volgen voor onze transportprijsstelling de NEA-index. Deze wordt jaarlijks vastgesteld en geld voor het goederenvervoer. Voor 2023 is die vastgesteld op 8,7%  Daarnaast hebben we een brandstoftoeslag op vervoer die we continue monitoren en direct verwerken in onze prijs. Dus een verlaging van de dieselprijzen heeft directe een positieve invloed op uw doosprijs.